DV servis, s.r.o.

 _______________

 

DV servis

Klient

Dopravní nehoda

Ceník služeb

Přeprava osob

 

Kontakt

 

 

Co dělat v případě dopravní nehody ...

Pokud je výše vzniklé škody při dopravní nehodě do 20.000,- Kč, nedošlo k  žádnému zranění osob a protistrana plně přiznává svoji vinu není nezbytně nutné volat Policii ČR (některé pojišťovny to však vyžadují a v opačném případě by mohlo dojít ke snížení výše plnění).

Jestliže je však vzniklá škoda vyšší než 20.000,-Kč, došlo ke zranění osob nebo některá ze stran nesouhlasí se zaviněním, případně máte-li nějakou pochybnost (podezření na vliv alkoholu či jiných návykových látek) nebo nemá-li protistrana u sebe doklad o pojištění odpovědnosti vozidla,  zavolejte v každém případě Policii ČR, která musí se zákona tuto dopravní nehodu vyšetřit.

Zajistěte místo dopravní nehody - zůstaňte na místě a nepohybujte s vozidly do příjezdu Policie ČR (pokud blokujte MHD, je nutno vyznačit postavení vozidel a zajistit její průjezd - povinnost ze zákona).

Zapište si základní osobní údaje o protistraně (jméno,bydliště a  RČ), dále pokud není řidič vlastníkem vozidla, je nutné si poznamenat majitele vozidla (jeho SPZ, RČ nebo IČO jde li o firmu) a v neposlední řadě jméno pojišťovny a číslo pojistky u které je toto vozidlo odpovědnostně pojištěno. Pachatel i poškozený při dopravní nehodě mají ze zákona povinnost poskytnout si svoje osobní údaje.

Na základě telefonátu a sdělení informací k vzniklé pojistné události se s pracovníkem naší společnosti dohodnete na konkrétních podmínkách poskytnutí služeb - zajištění odtahu havarovaného vozidla do opravny, poskytnutí náhradního vozidla atp. Po dohodě se zástupcem naší firmy podepíšete potřebné dokumenty (plnou moc k zatupování atd.)

A od této chvíle všechny starosti s kompletním vyřízením této pojistné události přebírá naše firma - DV servis .

 
Optimalizováno pro MS-IE (TC 800x600)
Verze 0.3 - Poslední změna 13.02.2004